Logowanie
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin Bazaru Ogłoszeń

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na Bazarze Ogłoszeń platformy MultiBazar.pl

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Bazaru Ogłoszeń oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 1. Pod pojęciem Bazaru Ogłoszeń rozumie się wydzieloną część portalu MultiBazar.pl w formie serwisu ogłoszeniowego, którego celem jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na Platformie MultiBazar.pl,  komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
 2. Bazar Ogłoszeń jest częścią  platformy konsumenckiej MultiBazar.pl  prowadzonej przez firmę  MultiBazar zwanej dalej Administratorem. 
 3. Dodanie Ogłoszenia wymaga bezpłatnej rejestracji.
 4. Założenie konta na platformie multibazar.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie podanych informacji w bazie Administratora i wykorzystanie ich w procesie zamieszczania ogłoszeń.
 5. Korzystanie z Bazaru Ogłoszeń jest bezpłatne.
 6. MultiBazar nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń na Bazarze Ogłoszeń
 7. MultiBazar nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami Bazaru Ogłoszeń
 8. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Prezentowane na stronach Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia. 
 11. Ogłoszenie w przypadku sprzedaży musi zawierać cenę.
 12. Ogłoszenie zamieszczone na Bazarze Ogłoszeń dostępne jest w serwisie odpowiednio przez 7, 14 lub 28 dni, w zależności od wyboru dokonanego  przez podmiot zamieszczający. Po wskazanym czasie, ogłoszenie zostaje usunięte automatycznie przez Administratora serwisu. Podmiot zamieszczający może w każdej chwili ponownie zamieścić ogłoszenie korzystając z zakładki "Moje ogłoszenia", funkcja "Przedłuż ogłoszenie". 
 13. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
 14. Ogłoszenia, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych firm, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla MultiBazar nośników informacji, będą usuwane lub nie będą w ogóle zamieszczane na portalu.
 15. Ogłoszenia naruszające prawa intelektualne i autorskie lub prawa własności przemysłowej nie będą zamieszczane lub będą usuwane w przypadku uzyskania choćby podejrzenia istnienia takiego naruszenia (w szczególności za wystarczającą podstawę do usunięcia ogłoszenia przyjmuje się sygnał od podmiotu trzeciego roszczącego sobie określone prawa do użytego adresu mailowego, strony www, imienia i nazwiska, nazw, firm, symboli, znaków itp.). W żadnym z w/w przypadków autorowi ogłoszenia nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tego tytułu.
 16. Dane teleadresowe, takie jak: adres, numer telefonu, adres strony www, adres e-mail, numer komunikatora internetowego należy zamieszczać w wyznaczonych polach formularza przyjmowania ogłoszeń. Administrator nie odpowiada za prawidłowość w/w danych ani za ich aktualność, a w szczególności za to, iż pochodzą one od osoby podającej się za autora ogłoszenia.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy wyświetlania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bez prawa do zwrotu wynagrodzenia z tego tytułu a w szczególności:
  - o treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową; 
  - towarzyskich zawierających treści typu: 
  sponsora..., dyskrecja 100%, dyskrecja zapewniona..., pomoc finansowa..., za pomoc oferuję..., w celu niezobowiązujących spotkań, z własnym lokum, zafunduję..., stypendium ufunduję... i innych z wyraźnym podtekstem erotycznym oraz sugerującym stręczycielstwo;
  - zawierających treść karalną;
  - zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
  - godzących w dobra osobiste osób trzecich, w tym także typu: za długi... nie odpowiadam
  - prezentujące wizerunki osób
  - dotyczących: 
       - środków odurzających i psychotropowych;
       - przedmiotów, których wprowadzanie do obrotu jest prawnie zabronione;
       - napojów alkoholowych;
       - wyrobów tytoniowych;
       - gier losowych, zakładów wzajemnych - gry cylindryczne, gry w karty, gier na automatach losowych, totalizatorów, piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, wróżb, leków i środków farmaceutycznych;
 18. Ogłoszenia dotyczące spotkań i wykładów organizowanych przez różnego rodzaju grupy religijne lub parareligijne będą usuwane lub nie będą zamieszczane.
 19. W dziale Zwierzęta przyjmujemy ogłoszenia o sprzedaży pochodzące jedynie z hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Zwierzęta oferowane w tych działach muszą być sprzedawane za konkretną cenę. Hodowca tym samym deklaruje że zwierzę posiada rodowód lub będzie uprawnione do jego odbioru. Na wezwanie Administratora hodowca musi wylegitymować się dowodem rejestracji hodowli pod rygorem usunięcia ogłoszeń. Autorowi usuniętego ogłoszenia nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tego tytułu.
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły pracę portalu internetowego. MultiBazar.pl. W przypadku nieukazania się ogłoszenia zostanie ono zamieszczone w terminie ustalonym z Ogłoszeniodawcą, a w braku takiego porozumienia w możliwie jak najkrótszym czasie. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.
 21. Administrator nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy wystawienia bez podawania przyczyny. 
 22. W celu umożliwienia bardziej szczegółowego przestrzegania niniejszego regulaminu przez Ogłoszeniodawców, Administrator zezwala zarejestrowanym Użytkownikom na weryfikację ogłoszeń poprzez zainstalowanie przycisku „Zgłoś Naruszenie”.
 23. Administrator - właściciel platformy internetowej MultiBazar.pl - zastrzega sobie prawo do publikacji ogłoszeń także w innych nośnikach informacji, w tym na innych portalach, w gazetach i wyszukiwarkach.
 24. Wszelkie reklamacje związane z publikowaniem i zamieszczaniem ogłoszeń na portalu internetowym MultiBazar.pl rozpatrywane są przez Dział Kontroli Jakości (biuro@multibazar.pl).
 25. Polityka prywatności i "cookies"  MultiBazar.pl w stopce na każdej stronie platformy.
 26. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników drogą mailową. Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2019r.
Powrót do góry